Thursday, October 21, 2010

Oh no, not again!

"I have a letting go issue, I guess. Haha, still when you're in love, you'll find yourself doing the most unexpected things. I for instance, wrote this short poem"

Pananahimik ko'y ginulo
Mga pagbabagong di ko ginusto
Sa simula'y anong tamis
Lumalaon bakit tumatangis?

Pasasaan ba't doon din ang tungo
Ng tangang pagnanasang nadarama sa'yo
Katotohanang pilit kong kinukubli
na kailan ma'y di ka maitatangi


Kailan ko ba matatanggap
Ikaw at Ako'y di magaganap?
Ipaglaban man ang damdami'y walang silbi
'Pagkat sa huli, ako't ako pa rin ang sawi

Malamang sa sulyap at ngiti ko na lang idadaan
Pag-irog na sayo'y di ko man lang naturan
Sa huli'y unti unti ding matititigilan
ang puso kong pilit lumalaban (2008)

No comments:

Post a Comment